7 stycznia 2019

Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego

Nagroda przyznawana jest osobie, będącej mieszkańcem Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, która wyróżnia się pasją oraz zaangażowaniem w edukację początkujących żeglarzy.
2 stycznia 2017

Nagroda imienia kapitana Ludomira Mączki

Nagroda imienia kapitana Ludomira Mączki jest nagrodą ogólnopolską i międzynarodową, którą może otrzymać żeglarz z terytorium Polski, Pomorza Przedniego i polonijny. Nagroda może zostać przyznana za: nieprzeciętne osiągnięcie żeglarskie, które […]
2 stycznia 2017

Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka

Nagroda przyznawana jest kapitanowi (sternikowi) wybitnego rejsu, który zakończył się w roku poprzedzającym rozdanie Nagród i był związany z Pomorzem Zachodnim lub Przednim (osobą kapitana lub jachtem z załogą złożoną w większości […]
2 stycznia 2017

Żeglarz Roku

Nagroda przyznawana jest żeglarzowi z Pomorza Zachodniego lub Przedniego za szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem. Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
2 stycznia 2017

Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego

Nagroda przyznawana jest żeglarzowi regatowemu z Pomorza Zachodniego, który osiągnął nieprzeciętne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym.
2 stycznia 2017

Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski

Nagroda przyznawana jest osobie, która popularyzuje żeglarstwo na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, w czasie nie krótszym niż 10 lat.
2 stycznia 2017

Nagroda Kota Umbriagi

Nagroda stanowi wyróżnienie przyznawane za znaczące osiągnięcia na polu żeglarstwa lub jego popularyzację. Przeznaczono ją dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz placówek oświatowych Pomorza Zachodniego i innych podmiotów prawnych, krzewiących […]
2 stycznia 2017

Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina

Nagroda pprzyznawana jest osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom za działalność artystyczną lub kulturalną o tematyce morskiej (wodnej, żeglarskiej) o szczególnym znaczeniu dla Szczecina lub Pomorza […]
2 stycznia 2017

Wydarzenie Żeglarskie

Jest to nagroda, którą wyróżnia się organizatora: regat, uroczystości, imprez, koncertów, festiwali, wystaw o tematyce żeglarskiej lub innych nieprzeciętnych wydarzeń z nimi związanych, które zostały zorganizowane na terenie Szczecina lub […]
2 stycznia 2017

Młody Żeglarz Roku

Nagroda przyznawana jest okazjonalnie nie częściej niż raz w roku, dla żeglarza w wieku od 13 do 18 lat – mieszkańca Pomorza Zachodniego, który wyróżnił się w czasie regat lub rejsu postawą, zachowaniem […]
2 stycznia 2017

Żeglarska Nagroda Specjalna

Nagroda okolicznościowa przyznawana osobie, organizacji lub instytucji, za działalność związaną z żeglarstwem, wodą lub marynistyką, nie kwalifikującej się do przyznania wyżej opisanych nagród.
A A+ A++