Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego
2 stycznia 2017
Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka
2 stycznia 2017

Nagroda przyznawana jest żeglarzowi z Pomorza Zachodniego lub Przedniego za szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem. Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.

A A+ A++