Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego

Nagroda imienia kapitana Ludomira Mączki
2 stycznia 2017

Nagroda przyznawana jest osobie, będącej mieszkańcem Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, która wyróżnia się pasją oraz zaangażowaniem w edukację początkujących żeglarzy.

A A+ A++