Młody Żeglarz Roku
2 stycznia 2017

Nagroda okolicznościowa przyznawana osobie, organizacji lub instytucji, za działalność związaną z żeglarstwem, wodą lub marynistyką, nie kwalifikującej się do przyznania wyżej opisanych nagród.

A A+ A++