Zgłoszenia

Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są: 

· Członkowie Kapituły;
· instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie;
· mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki, także mieszkańcy całej Polski.

Zgłoszenia do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina przyjmowane są na formularzach stanowiących załącznik do Regulaminu (do pobrania poniżej). Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są w terminie od 10 stycznia do 15 lutego każdego roku. Wnioski należy składać elektronicznie na adres nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl;

Do wniosków należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik dostępny na podstronie "Regulamin", wraz z informacją o polityce RODO)

LINK DO REGULAMINU I INFORMACJI O POLITYCE RODO

Wnioski nie podlegają rozpatrzeniu w przypadku gdy zostaną złożone w innej formie niż na formularzu wniosku.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ŻEGLARSKIEJ SZCZECINA

[ POBIERZ PDF ]
[ POBIERZ DOCX ]

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ŻEGLARSKIEJ IM. KAPITANA LUDOMIRA MĄCZKI

[ POBIERZ PDF ]
[ POBIERZ DOCX ]