Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są:

· Członkowie Kapituły;
· instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie;
· mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki, także mieszkańcy całej Polski.

Zgłoszenia do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie https://www.accredi.pl/nagrodyzeglarskie lub poprzez wypełnienie wniosków dostępnych do pobrania poniżej i wysłanie ich na adres e-mail nagrody.zeglarskie@zstw.szczecin.pl

 

Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są w terminie od 10 stycznia do 15 lutego każdego roku.

 

Do wniosków należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik dostępny na podstronie "Regulamin", wraz z informacją o polityce RODO)

LINK DO REGULAMINU I INFORMACJI O POLITYCE RODO

Wnioski nie podlegają rozpatrzeniu w przypadku gdy zostaną złożone w innej formie niż na formularzu wniosku.

Ogłoszenie laureatów i uroczyste wręczenie Nagród odbędzie się w sobotę, 16 marca.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ŻEGLARSKIEJ IM. KAPITANA LUDOMIRA MĄCZKI

[ POBIERZ PDF ]
[ POBIERZ DOCX ]

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ZA REJS ROKU

[ POBIERZ PDF ]
[ POBIERZ DOCX ]

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ŻEGLARZ ROKU

[ POBIERZ PDF ]
[ POBIERZ DOCX ]

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY REGATOWIEC ROKU

[ POBIERZ PDF ]
[ POBIERZ DOCX ]

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY KOTA UMBRIAGI

[ POBIERZ PDF ]
[ POBIERZ DOCX ]

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY POPULARYZATOR ŻEGLARSTWA

[ POBIERZ PDF ]
[ POBIERZ DOCX ]

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WYDARZENIE ROKU

[ POBIERZ PDF ]
[ POBIERZ DOCX ]

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY TRENER ROKU

[ POBIERZ PDF ]
[ POBIERZ DOCX ]

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY SPECJALNEJ IMIENIA ALEKSANDRA DOBY

[ POBIERZ PDF ]
[ POBIERZ DOCX ]

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

[POBIERZ]

ZGODA KANDYDATA NA ZGŁOSZENIE

[ POBIERZ PDF ]
[ POBIERZ DOCX ]

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA 

[ POBIERZ PDF ]
[ POBIERZ DOCX ]

A A+ A++