Maciej Krzeptowski
5 stycznia 2017
Leszek Zdawski
5 stycznia 2017

artysta fotografik, publicysta i tłumacz, miłośnik i popularyzator Zeesboot’ów

artysta fotografik, publicysta i tłumacz, miłośnik i popularyzator Zeesboot’ów. Od lat 80. XX wieku zamieszkały w Polsce, związany ze Szczecińskiem Towarzystwem Fotograficznym, jego honorowym członek. W latach 80. organizował w Szczecinie polsko-niemiecką współpracę w dziedzinie fotografii. Autor wielu wystaw indywidualnych. Wystawiał swoje prace w Niemczech, Polsce, Belgi, Anglii, Portugalii, Brazylii, Włoszech, Hiszpanii, Nowej Zelandii, USA, Rumunii, Austrii, Kanadzie. Wielokrotnie nagrodzony i wyróżniony za osiągniecia związane z fotografią. Członek honorowy Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych, Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Pełnił funkcję prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. Opublikował wiele książek marynistycznych oraz albumy fotograficzne. Jest autorem: „Przemyślenie z fotografią” (2002), „fast ein Jeder…” (2000) oraz „Euroland… czarno-biały” (2000), „Fotografieren wie unser Onkel – Foto-Fibel 4 kids” (2005), „Zeesboote, brązowe żagle pomorskich łodzi” (2011) i wielu innych publikacji.

A A+ A++